Ledenadministratie

Alle mutaties van leden, zoals aanmelding van nieuwe leden, adreswijzigingen, wijziging van het bankrekeningnummer voor automatisch incasso, opzeggingen, overschrijvingen van of naar andere verenigingen etc. gaan via de ledenadministratie van CSVC of CVV Germanicus.

Contactpersoon CSVC Contactpersoon Germanicus
Jaap van Dijk Jan Zwiers
0524-515923 0524-514964
vandijklammers@ziggo.nl jg.zwiers@hetnet.nl